آدرس دندانپزشکی ولنجک: ولنجک – خیابان ۱۴ – پلاک ۱۹ – واحد ۲۰۴

شماره تلفن دندانپزشکی ولنجک: ۰۲۱۲۲۴۲۳۲۳۴ – ۰۲۱۴۰۲۲۹۲۰۲